Подготовка на Собеседование или Конспекты  от  Гродненского Форума

Skrypty przygotowawcze naszego forum na egzamin na Kartę Polaka
Конспекты для подготовки на собеседование на Карту Поляка
http://antonkornyak.ucoz.lv/index/0-2

Конспект от Тетяны Сич из Украины специально для нашего Форумa. Спасибо WAMP!
http://forum.grodno.net/index.php?topic=994043.0;msg=7277440

Конспект от луNatik
прикрепленный файл внизу шапки
Спасибо !

аудио версия Pytania og_lne[1]
http://forum.grodno.net/index.php?topic=24790.0;msg=4545887
[color=#000FF]
Królowie  Stefan Batory i August Poniatowski związani byli z Grodnem.
A który z Królów wpisał się jeszcze w historię miasta ?[/color]
… na pewno w Grodnie przebywał król Władysław Jagiełło,  bo w Grodnie podpisana została Unia Grodzieńska miedzy Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim w 1432 roku.

Z Grodnem łączyło bardzo dużo Króla Kazimierza Jagiellończyka:

Kazimierz Jagiellończyk był najmłodszym synem króla Władysława Jagiełły.
Zanim został Królem, w roku 1444, będąc już Wielkim Księciem Litewskim,
nadał miastu herb z Jeleniem Świętego Huberta.
Herb w tej formie pozostał  do dziś.

Królem Polski został po tragicznej śmierci swojego brata, Króla Władysława Warneńczyka.
Właśnie na Starym Zamku w Grodnie zgodził się w 1447 roku przyjąć Koronę Polską.
Król wielokrotnie przyjeżdżał na polowania w Puszczy Grodzieńskiej (miedzy Grodnem a Druskiennikami).
Był w Grodnie, gdy na Starym Zamku w 1482 roku, umierał jego syn, Święty Kazimierz, dziś Patron  Litwy.
Król zmarł w Grodnie na Starym Zamku w roku 1492. Pochowany został w Katedrze na Wawelu, tak jak zmarły w Grodnie w 1586 roku, Król Stefan Batory.
Polska z Litwą w unii personalnej za  panowania Króla Kazimierza wyrosły na europejską potęgę.

кому был посвещен 2014 год в Польше?
Polski Sejm ustanowił 2014 rok rokiem:
Jana Karskiego, Oskara Kolberga i Świętego Jana z Dukli

Jan Karski przekazał z narażeniem życia, z Polski na Zachód, w 1942 roku, wiadomość o systematycznym mordowaniu Żydów w czasie 2-giej (drugiej) Wojny. To znaczy o holokauście.

Będąc członkiem AK (Armi Krajowej), po zobaczeniu tego co działo się w getcie warszawskim, wysłany do Londynu i do Stanów Zjednoczonych zrobił wszystko by Alianci dowiedzieli się o eksterminacji Żydów w okupowanej przez Niemców Europie. Rozmawiał o tym z Premierem Anglii Churchill’em (чер-чи-лем) i Prezydentem Stanów Zjednoczonych Roosvelt’em (рус-вель-тэм).
Wiadomość o systematycznym mordowaniu całego narodu żydowskiego była wówczas bardzo trudna do zaakceptowania, do zrozumienia.
Przekazanie tej informacji Anglikom i Amerykanom przez podziemie polskie jest przykładem solidarnej walki Żydów i Polaków, całego narodu polskiego z hitlerowskim okupantem.

Oskar Kolberg był polskim etnografem: pisał o zwyczajach polskiego ludu. Był synem Niemca i Francuzki a kochał polski folklor.  Żył i pracował w XIX (dziewiętnastym) wieku to znaczy gdy Polska była pod zaborami. Odkrycie, opisanie i podtrzymanie tradycji polskiego ludu było bardzo ważne w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości: konsolidowalo naród polski.

Święty Jan z Dukli (Dukla jest miasteczkiem w górach Beskidach, na południowym-wschodzie Polski) był zakonnikiem.
Według przekazów, w czasie wojen kozackich w 17-tym (siedemnastym) wieku przeciw Rzeczypospolitej,  za jego wstawiennictwem ocalało miasto Lwów. Jest on jednym z patronów Lwowa.
Gdy został świętym kościoła katolickiego jego grób (wówczas) we Lwowie był celem pielgrzymek katolików, prawosławnych i greko-katolików.

O Janie Nowaku-Jeziorańskim, patronie 2014 roku wysuniętym przez Senat,  można mówić że:
był żołnierzem AK w czasie 2-wojny światowej. Kurierem z Polski do Londynu (tak jak Jan Karski): to znaczy bardzo dzielnym, w niebezpiecznej działalności sprawdzonym patriotą.
Po wojnie, przez okres od 1951 roku do 1976, był Dyrektorem Radia ‘Wolna Europa’: głównego źródła niezależnej informacji w Polsce. Jego głos na falach radiowych, kojarzył się w Polsce  przez 25 lat z prawdziwą informacją.
(Радио ‘Вольна Европа’ для Поляков это Радио ‘Свобода’ при совке)

кому был посвещен 2015 год в Польше?
Polski Sejm ustanowił 2015 rok rokiem:
Papieża Jana Pawła II. W roku 2015, 2 (drugiego) kwietnia  mija dziesięć lat od śmierci Papieża, W roku 2014, Papież-Polak został ogłoszony Świętym Kościoła Katolickiego.„ Sejm ogłosił Papieża patronem Roku : « w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata”.
W Uchwale Sejmu przytoczone  są słowa Papieża z jednej z pielgrzymek do Polski, na Jasnej Gorze, które powinny być motywem Roku :
„Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje”

Jana Długosza, historyk. Dyplomata, duchowny. W 600 rocznice urodzin. Napisał wiele rozpraw o historii Polski, a jego główne dzieło (napisane po łacinie!) « Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae » to znaczy « Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego » , obejmuje historię Polski od samych początków do 1480. Ojciec Jana Długosza brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Wiec Jan Długosz pisał o początkach epoki jagiellońskiej korzystając z przekazów rodzinnych jak i z dokumentów królewskich.  Jan Długosza uważa się za pierwszego « zawodowego » historyka w Polsce.

Sejm ustanowił rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru Publicznego, w 250 (dwieście pięćdziesiąt) lat od powołania Teatru Narodowego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. „Akt ten stał się zarazem niepodważalnym świadectwem udziału Polski w procesie kształtowania nowoczesnej, demokratycznej Europy”. W głównych Teatrach Polski odbędą się przedstawienia sztuk z najważniejszego repertuaru teatralnego. W Teatrze Narodowym w Warszawie planowane jest wystawienie „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Senat RP uchwalił Rok 2015, Rokiem Samorządu Terytorialnego (to znaczy rad gminnych, rad miejskich). Samorząd terytorialny jest mocnym elementem demokratycznego systemu w obecnej Polsce.

‘Oscar 2015’ za najlepszy film nieanglojęzyczny.
Film ‘Ida’ –dramat psychologiczny z 2013 roku, w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.

Obraz przedstawia los ludności żydowskiej i polskiej! w powojennej Polsce (po drugiej wojnie światowej). Nawiązuje do tematyki Holocaustu i do tragicznych czasów stalinowskiego terroru w Polsce powojennej.

Przed złożeniem ślubów zakonnych (katolickich) młoda siostra Anna, dowiaduje się, ze jej rodzice byli polskimi Żydami, zamordowanymi w czasie II wojny światowej. Poznaje swoje żydowskie imię Ida. Ciotka  Anny — Idy, była komunistycznym prokuratorem w najgorszych stalinowskich czasach.

Film był dziesiątym w historii polskim filmem nominowanym do Oscara: na krótkiej liście)
i dostał  (jedenastą dla polskich filmowców) nagrodę Oscara w kategorii najlepszych filmów nieanglojęzycznych, 22 lutego 2015

Szósty Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
W czwartek, 6 (szóstego) sierpnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku pan
Andrzej Duda   po złożeniu przysięgi, został Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Duda jest po Wojciechu Jaruzelskim, Lechu Walesie, Aleksandrze Kwaśniewskim, Lechu Kaczyńskim i Bronisławie Komorowskim, szóstym Prezydentem III (trzeciej) Rzeczpospolitej. Jest młodym Prezydentem. Pierwszym, który nie brał udziału w przełomowym tworzeniu ‘Solidarności’ w 1980 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym) roku. Jest drugim Prezydentem z prawicowej partii ‘Prawo i Sprawiedliwość’.  Z wykształcenia jest prawnikiem. Szósty Prezydent  RP Jest związany z Krakowem.

Po zwycięskich dla  ‘Prawa i Sprawiedliwości’ wyborach do Sejmu na jesieni 2015 roku, Prezydent Andrzej Duda powołał (w listopadzie  2015  Beatę Szydło na stanowisko Premiera Rzadu.

кому был посвещен 2016 год в Польше?
Sejm, jak co roku, przyjął Uchwałę o specjalnych obchodach w roku 2016 rocznic i poświęceniu roku 2016, ‘Patronom’: wybitym Polakom, których daty życia wiążą się z rokiem 2016.

W roku 2016 (dwu tysiąc szesnastym) obchodzone będą, w kwietniu, w Gnieźnie i Poznaniu, uroczystości 1050 (tysiąc pięćdziesiątego) Jubileuszu  Chrztu Polski z 966 (dziewięćset sześćdziesiąt szóstego) roku.
W Uchwale czytamy: «Obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej».
(przez Chrzest)  „Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów(..). Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami bogatej historii i kultury».
Obchody tysiąclecia 1000-lecia Chrztu Polski w 1966 roku, organizowane w kościołach w całej Polsce, były potężną manifestacją jedności narodu po tragicznej II (drugiej) wojnie światowej. W czasach, gdy przyszłość Polski, odciętej od demokratycznej Europy napawała lekiem.
Do dziś, przed wieloma kościołami w Polsce zachowały się Krzyże z obchodów tej rocznicy.
Pamięć o tych obchodach,  jako o ważnym momencie historycznym,  jest żywa w Polsce.

Patronami roku 2016 Sejm ustanowił  ‘Cichociemnych’ —  polskich spadochroniarzy, którzy z Anglii, od 1941 roku lądowali na spadochronach w okupowanej przez Niemców Polsce. W lutym mija 75 (siedemdziesiąt piec) lat od pierwszego spadochronowego zrzutu. Była to, z lotnikami polskimi w Anglii walczącymi w Bitwie o Anglię w 1940 roku,  elita Polskich Sil Zbrojnych na  Zachodzie Europy. Z 316 (trzystu szesnastu) ‘Cichociemnych’,  112 (stu dwunastu) zginęło, z rak niemieckich i sowieckich. W Polsce byli oni żołnierzami Armii Krajowej (AK). Walczyli również na terenie Białorusi: ‘Cichociemny’ Jan Piwnik „Ponury” w akcji zbrojnej rozbił wiezienie w Pińsku. Poległ w 1944 roku w walce na Nowogródczyźnie.

Rok 2016  poświęcono  Feliksowi Nowowiejskiemu. Był on kompozytorem, dyrygentem, autorem muzyki do «Roty», do dziś Hymn Polaków za granicą.  Kompozytor pochodził z Warmii, niedaleko Olsztyna. 
W okresie przymusowego wynaradawiania Polaków w zaborze niemieckim,  pieśń “Rota” do słów poetki Mari Konopnickiej, była mocnym wyrazem walki o zachowanie polskości.

Patronem 2016 roku jest Henryk Sienkiewicz, w setną rocznicę śmierci. Sienkiewicz był pierwszym polskim pisarzem, nagrodzonym za ‘całokształt swojej twórczości’ Nagrodą ‘Nobla’. (Maria Skłodowska- Curie została nagrodzona dwa lata wcześniej, za prace w dziedzinie fizyki).
Powieści i opowiadania Sienkiewicza do dziś są lekturami obowiązkowymi w Polsce. Krzyżaków, Trylogie (‘Ogniem i mieczem’, ‘Potop’ i ‘Pana Wołodyjowskiego’) musiał w szkole przeczytać każdy Polak.   Są to utwory na których Polacy, do dziś, wyrabiają sobie obraz o historii Polski i I (Pierwszej) Rzeczpospolitej.

W literaturze powszechnej znana jest powieść Sienkiewicza, światowe dzieło literatury,  “Quo Vadis”. Filmowana  w Stanach Zjednoczonych.

Sejm RP ustanowił sześciu patronów Roku 2017.

Patronami Roku są:
Josepha Conrada — Korzeniowski,
Marszałek Józef Piłsudski,
Adam Chmielowski
Błogosławiony Honorat Koźmiński
Tadeusz Kościuszko.
Rok 2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły.

Józef Konrad-Korzeniowski, pisał w Anglii  po angielsku jako Joseph Conrad. Urodził się w Berdyczowie (dziś Ukraina). Jego młode lata przypadły na okres Powstania Styczniowego. Rodzice za działalność polityczna przeciw caratowi zostali zesłani wgłąb Rosji. Józef Korzeniowski zamieszkał w Anglii. Przeszedł karierę na statkach, będąc oficerem marynarki. Jego nowele (krótkie powieści) “Lord Jim” czy Jadro “Ciemności należą” do  literatury światowej.
W grudniu 2017 obchodzona będzie 160. rocznica Jego urodzin.

Marszałek Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich, naczelny wódz Armii Polskiej, Naczelnik państwa w latach 1918-1922, pierwszy marszałek Polski.
Dzięki niemu Polska odrodziła się w 1918 roku po 123 latach zaborów i obroniła przed napaścią sowiecka w 1920 roku.

Adam Chmielowski to Święty Brat Albert, zakonnik, malarz, święty Kościoła katolickiego.
Znany z pracy dla biednych i bezdomnych. Symbol oddania pokrzywdzonym i biednym.
W roku 2016 minęła setna rocznica Jego śmierci.

Honorat Koźmiński, teolog, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego, w październiku 1988 r. beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

Tadeusz Kościuszko to polski, białoruski i amerykański bohater.   Urodził się w Obwodzie Brzeskim, na (dzisiaj) Białorusi.
Naczelnik  Insurekcji Kościuszkowskiej: powstania o niepodległość Rzeczpospolitej: przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku.
Generał amerykański w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
W 2017 roku minie 200 lat od Jego śmierci.

Rok 2017 ma być również Rokiem Rzeki Wisły.  Najważniejszej rzeki polskiej.
«Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego».
Pytania 2017 roku:
(проoклятые солдаты) Żołnierze wyklęci, to żołnierze  walczący z władzą komunistyczną,  narzuconą Polsce po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1944 roku. Walczyli w imię wierności wolnej Polsce z oddziałami NKWD i polskich komunistów.
Wyklęci,  bo tak chcieli nazwać ich komuniści. Walczyli z ogromnym aparatem komunistycznej propagandy, który nazywał ich ‘bandytami’.
I zmęczeniem społeczeństwa po wojnie. Ich walka nie zawsze była wtedy zrozumiana.
Walczyli do śmierci.
Bardzo skutecznie. W powiecie Solecznikowskim (Шальчининкай) od lata 1944 do jesieni 1945  władzę sprawowały umundurowane na co dzień oddziały Armii Krajowej.
Przegrali, zamordowani i skazani na zapomnienie przez dziesiątki lat.
Dopiero teraz odnajdowane są ich mogiły.
Ale to po ich stronie stała prawda.
W Polsce 1 (pierwszego) marca obchodzony jest dzień Żołnierza Wyklętego.
Katyń
W marcu 1940,  władze radzieckie, tajną decyzją Biura Politycznego,  zdecydowały rozstrzelać dwadzieścia kilka tysięcy więźniów z obozów jenieckich i z więzień wschodniej RP,  zajętej w 1939 roku.
Katyń był jednym z miejsc gdzie dokonano tej zbrodni.
Zamordowano najlepszą część społeczeństwa: wysokich rangą wojskowych, inteligencję i znanych działaczy przedwojennej Polski.
Katyń obnażał rzeczywiste intencje władz radzieckich wobec narodu polskiego.
Do końca istnienia ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich)   władze starały się ukryć prawdę o tej zbrodni.

архив тех же конспектов в старых темах
http://forum.grodno.net/index.php?topic=994043.0
http://forum.grodno.net/index.php?topic=24790.14190

и еще..
Интересные ресурсы на польском языке (фильмы итп)
[spoiler]
Strony informacyjne
http://polsha24.com/
http://www.poland.gov.pl/
http://www.polska.ru/
http://culture.pl/

 

Filmy, seriale polskie lub po polsku online

http://www.tvn.pl/ -telewizja on-line

http://serialnet.pl/

http://napisy.info/

http://www.cda.pl/video/show/ca%C5%82e_filmy
http://www.cda.pl/video

http://www.gofilm.pl/

http://www.134.pl/

http://vk.com/polskipro

http://vod.pl/
http://vod.tvp.pl/ (ТВ)

http://korsa.nm.ru/ed_pl.htm
http://zalukaj.tv/]

http://vk.com/videos-6039711 od KeK

http://www.youtube.com/playlist?list=PLE7B5A4746F3F841B
http://www.youtube.com/user/StudioFilmoweKADR/

Ksiazki i audioksiazki po polsku
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury
Słownik języka polskiego
http://sjp.pwn.pl/szukaj/karta
Transkryptor lacinka->cyrlica od M@rishk@     http://www.artlebedev.ru/tools/transcriptor/polish/